Κολοβακτηρίδιο εντεροαιμορραγικό – EHEC, STEC, VTEC