Γρ. Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων